Afdrukken

Het is zover

29 april 2014

Zoals in het vorige kerkblad "Samen op Pad" al is vermeld, is de formele goedkeuring verleend aan de kerkcommissie voor de start van de werkzaamheden aan het orgel, het glas-in-lood rozet en de wanden op het koor .

De Stichting Vrienden van de Heilige Jacobuskerk maakt het financieel mede mogelijk om deze eerste onderdelen van de restauratie aan te pakken. Dank zij uw gulle gaven en de royale bijdragen van de Rommelmarkt. Wij zijn de vele vrijwilligers hiervoor zeer dankbaar.

De werkzaamheden zullen starten op 6 mei en 4 tot 5 maanden gaan duren en voor een tijdelijk orgel wordt gezorgd.

In de komende tijd zullen opnieuw vrijwilligers nodig zijn en we doen graag een beroep op u.

Laat dit een mooie start zijn van meer onderdelen van onze prachtige kerk, die in de komende jaren moeten worden aangepakt.

Blijf  de berichten volgen via dit blad en de website van de Stichting.