Afdrukken

Historie

De Heilige Jacobuskerk in Cabauw is gebouwd tussen 1926 en 1928 nar ontwerp van Architect Herman Kroes en Zn. Uit Amersfoort. De kerk is ligt midden in het dorp Cabauw en vormt een opvallend markeringspunt in de wijde omgeving. Qua stijl is het een mix van bekende neogotiek en Amsterdamse School, bekend van de baksteen-architectuur.

Sinds oktober 1999 heeft het gebouw een beschermde status en is als Rijksmonument geregistreerd. Het interieur van de kerk is vrijwel geheel bewaard gebleven, wat betreft de oorspronkelijke indeling en detaillering. Dit betekent dat door de goede zorgen van alle voorgangers van het huidige bestuur, maar zeker ook de inzet van vele vrijwilligers een prachtig gebouw behouden is gebleven.

Uit het rapport van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed : “De kerk is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als karakteristiek voorbeeld van een rooms-katholieke kerk uit de jaren ’20 van de 20ste eeuw, vormgegeven in een zakelijk expressionistische trant met neogotische- en Amsterdamse Schoolstijl-invloeden. De kerk is zeer gaaf wat betreft de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering van het exterieur en het interieur en is bovendien van belang vanwege de architectonische samenhang tussen ex- en interieur. Tevens zijn de bijbehorende interieuronderdelen van belang. De kerk neemt als zodanig een belangrijke plaats in binnen het werk van de architect Herman Kroes, die deels ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van verschillende interieuronderdelen. De kerk is stedenbouwkundig van belang vanwege de prominente ligging in de kern van de voormalige gemeente Cabauw, aan een van de hoofdvaarten in de Lopikerwaard en vanwege de silhouetwerking in de landelijke omgeving”.

Op de diverse foto’s op de website is heel duidelijk te zien over welke prachtige kerk we mogen beschikken.