Afdrukken

Doel

In 2012 is het initiatief ontstaan om een stichting op te richten, in eerst instantie om het prachtige orgel te restaureren. De noodzaak was en is groot, gezien de huidige staat waarin het orgel verkeert. Al snel ging het niet allen meer over het orgel, want er wachten ook nog andere onderdelen van de kerk op een restauratie- dan wel grootonderhoudsbeurt. We noemen hierbij het o.a. metselwerk, de glas-in-loodramen , het leien-dak en het schilderwerk.

Eind 2012 is de stichting definitief opgericht bij Notaris Kerpen in Utrecht en de officiële doelstelling van de stichting is in de akte opgenomen : “de stichting heeft als doel : het genereren van inkomsten ten behoeve van het in stand houden, het restaureren en onderhouden van de Heilige Jacobuskerk te Cabauw, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. De stichting beoogt niet het maken van winst”.