Afdrukken

Sponsors gezocht

Heeft U nu ook als U door dit gebied rijdt of hier werkt, dat u in de verte altijd de stoere kerktoren van de Heilige Jacobus kerk ziet staan, fier in het landschap en overal boven uit.
Sommigen zeggen dan daar staat de polderkathedraal van Cabauw. Dit is een beeld waar we met z’n allen aan willen blijven werken om dat zo te houden.

Wat is er aan de hand hoor ik u denken?
Zoals u weet zijn al dit soort gebouwen erg onderhoudsgevoelig en daar zijn regelmatig acties voor om dat onderhoud te kunnen uitvoeren.
In 2012 is er de Stichting vrienden van de H. Jacobuskerk opgericht die deze acties coördineert , maar vooral middelen probeert te genereren.

Kerktoren als model voor collectebus

Wat is er reeds vernieuwd of gerestaureerd:
Het orgel, de c.v. ketel, de geluidsinstallatie , het schilderwerk, de doopfont en ca. 50 % van de glas in lood ramen zijn door sponsors, de opbrengsten van de rommelmarkten en subsidies  gefinancierd en zijn weer als vanouds.

De restauratie van het gehele leiendak is een groot project en topprioriteit en  rondom het kerkhof zal het een en ander veranderd moeten worden.
De besturen van de parochie en de geloofsgemeenschap H. Jacobus hebben een subsidieaanvraag gedaan bij het parelfonds van de provincie Utrecht om 50 % van de projectkosten voor zijn rekening te willen nemen en daarmee is een slag gemaakt. Daarmee is onze opdracht direct duidelijk: wij moeten die andere 50 % zelf genereren en die uitdaging gaan wij graag aan.
 
U begrijpt het al: wij hebben de hulp nodig van ondernemers en particulieren die mee willen helpen om dit omvangrijke project te doen slagen.
Wilt u ook sponsor zijn van een groter of kleiner onderdeel of ons helpen?
Dit kan door een gift over te maken op rekeningnummer: NL 58 RABO 0178046973 ten name van: Stichting Vrienden van de Heilige Jacobuskerk Cabauw.

Ook hier geldt het spreekwoord: “Vele handen maken licht werk”.

Met vriendelijke groet,
Kees Overbeek, voorzitter                Margriet van Schie, secretaris

www.stichtingvriendenvandeheiligejacobuskerkcabauw.nl
We hebben de culturele ANBI status onder nummer 852327262