Afdrukken

Stand van zaken restauratie glas-in-lood ramen

In 2016 hebben we, na het rozet op de koorzolder, de 7 sacramentramen boven het altaar in de kerk gerestaureerd. Dit heeft voor ons een bevredigend resultaat gegeven, dat we toen besloten hebben om voorbereidingen te treffen voor de 2e fase n.l. de ramen van het Maria altaar (3 stuks) en de set van drie ramen welke hierbij aansluiten, en de ramen bij de entree c.q. de torengevel. Dit zijn de ramen langs de koortrap, de doopvont met de ramen van de entrees.

 Hier spelen de volgende factoren een zeer belangrijke rol:
-sponsoring,
-toestemming van ons eigen parochie bestuur,
-toestemming van het bisdom,
-verkrijgen van de vergunning door de gemeente Lopik,
-overleg met architect.
-tijdsplanning door restaurateur.

Sponsoring:
Inmiddels hebben we voldoende sponsors gevonden voor de 2e fase n.l. diverse particulieren en natuurlijk de jaarlijkse donatie van de rommelmarkt.    
Ook hebben we een cheque ontvangen van de Rabobank met daarop een mooi bedrag.
Allen dank hiervoor.


Toestemming eigen parochie bestuur:
 Deze toestemming hebben we gekregen.

Toestemming van het bisdom:
 De aanvraag is ingediend en we wachten nu op antwoord.

Verkrijgen vergunning:
 Bij elke fase moeten we een vergunning bij de gemeente aanvragen en deze is in behandeling.

Overleg met architect:
 Dit overleg vindt thans plaats.

Tijdsplanning:
 Door drukke werkzaamheden van de restaurateur (Atelier Domstad) is besloten om de uitvoering begin januari 2018 te starten met die garantie dat het voor de Pasen 2018 gereed is.
Een eerdere renovatie zou voor ons een kostend verhogend effect gehad hebben.

Beste parochianen,
Zoals jullie lezen wordt er op de achtergrond hard gewerkt om de restauratie een vervolg te geven.

 Stichting Vrienden van de Heilige Jacobuskerk Cabauw.