Afdrukken

Vermelding Cabauwse rommelmarkt

 

Cabauw huwelijk
Zoals u weet bevinden zich boven het priesterkoor in onze kerk 7 gebrandschilderde ramen met voorstellingen van de zeven sacramenten. Deze glas-in-lood ramen zijn inmiddels gerestaureerd als onderdeel van de actie die loopt om alle glas-in -lood ramen te restaureren.
Wat u misschien niet weet, is het feit, dat in het raam van het huwelijk de Cabauwse rommelmarkt staat vermeld. Met het geld, dat jaarlijks door de rommelmarkt wordt opgehaald en ten goede komt aan de restauratie en onderhoud van de H. Jacobus, is dit raam o.a. gerestaureerd.
Dat hiervoor het raam van het sacrament van het huwelijk is gekozen heeft te maken met de verbondenheid en saamhorigheid van onze vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze rommelmarkt.

Gerard Vendrig