Afdrukken

Giften

De Stichting Vrienden van de Heilige Jacobuskerk Cabauw heeft de Culturele ANBI status.  
Dit houdt voor u in dat bij het invullen van uw belastingaangifteformulier uw  gift aan de Stichting met maximaal 25 % verhoogd kan worden tot een maximum van € 1.250,--.
Dit bedrag kunt u dan in mindering brengen op uw inkomen.
Het bankrekeningnr van de Stichting vrienden van de Heilige Jacobuskerk Cabauw is NL58Rabo0178046973.