Home

Afdrukken

Start fase 2

start fase2 001
Het gerestaureerde glassegment wordt
vastgezet aan de messing dwarsijzers.
(foto: René Overbeek)

Op 10 december is het gerestaureerde raam met de voorstelling van "Het Doopsel" weer op haar oude plaats terug gezet. Sommige gebrandschilderde delen zijn opnieuw gedaan met de hand. Waar het kon is glas vervangen en het raam is schoongemaakt.
Op de foto is te zien dat het raam wordt vastgemaakt aan nieuwe messing dwarsijzers. Wat ook bijzonder is, onderaan het venster staan de namen van de sponsors. In dit geval dus de schoolkinderen van Cabauw en Lopik. Dat gebeurde dus al in 1928. Na het plaatsen wordt er aan de buitenkant voorzetglas voor gezet met een veiligheidslaag.
Hopelijk kunnen binnenkort ook de andere ramen met de voorstelingen van de Heilige Sacramenten aangepakt worden als er voldoende geld is.

Voor meer foto's klik hier.

 

Afdrukken

De Heilige Jacobuskerk

De Heilige Jacobuskerk is de kerk van de Heilige Jacobus RK geloofsgemeenschap van Cabauw-Lopik-Polsbroek.
Sinds voorjaar 2014 hebben zij een eigen webruimte op de site van de Heilige Drie-eenheidparochie.
Als u hier klikt komt u op de site van de geloofsgemeenschap.


Afdrukken

Het is zover

29 april 2014

Zoals in het vorige kerkblad "Samen op Pad" al is vermeld, is de formele goedkeuring verleend aan de kerkcommissie voor de start van de werkzaamheden aan het orgel, het glas-in-lood rozet en de wanden op het koor .

De Stichting Vrienden van de Heilige Jacobuskerk maakt het financieel mede mogelijk om deze eerste onderdelen van de restauratie aan te pakken. Dank zij uw gulle gaven en de royale bijdragen van de Rommelmarkt. Wij zijn de vele vrijwilligers hiervoor zeer dankbaar.

De werkzaamheden zullen starten op 6 mei en 4 tot 5 maanden gaan duren en voor een tijdelijk orgel wordt gezorgd.

In de komende tijd zullen opnieuw vrijwilligers nodig zijn en we doen graag een beroep op u.

Laat dit een mooie start zijn van meer onderdelen van onze prachtige kerk, die in de komende jaren moeten worden aangepakt.

Blijf  de berichten volgen via dit blad en de website van de Stichting.

 

Afdrukken

Restauratie gestart

 
Dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt.

Vanaf 19 augustus 2014 zijn er activiteiten op de koorzolder.

Er is een rolsteiger geplaatst welke reeds is gebruikt om het loszittende salpeter van de muur te borstelen. (Helaas zal het salpeter wat in de stenen zit altijd zichtbaar blijven en mogelijk weer terug komen). Zoals jullie weten zal boven de orgelkasten, tegen het ruien van salpeter, panelen tegen het gewelf aangebracht worden. De panelen zijn klaar en Koos de Oudsten en Wim Strien zijn bereid gevonden om die panelen aan te brengen. Deze starten daarmee dinsdag 02 september a.s.

Tevens zal er maandag 1 september gestart worden met het terug plaatsen van het glas-in lood in het rozet op de koorzolder. De werkzaamheden betreffend de renovatie van het orgel vorderen gestaag. Naar verwachting kunnen ze begin/half september beginnen met schoonmaken en daarna het orgel weer opbouwen. Naar verwachting duurt dit 3 á 4 weken.
Cees van Kooten

 

• Voor meer foto's van René Overbeek klik hier.
• Voor foto's van adviseur Ton van Eck klik hier.

Gerard Wiltenburg en Piet van Kats op de steigers.

Schoonmaken van de achterwand op de koorzolder.

schoonmakenOp 19 augustus is door een groep vrijwilligers begonnen met het schoonborstelen van de achterwand. Er werd flink geborsteld en geschuurd.

Roosvenster

Op maandag 1 september is begonnen met het terugplaatsen van het glas-in-lood in het roosvenster.
Dit wordt gedaan door glas-in-lood atelier "Domstad".
Van de glas-in-lood segmenten was het kapotte glas vervangen.
Na het terugzetten komt er weer voorzetglas aan de buitenkant. Hoe groot dat moet worden kon overgenomen worden van mallen die ter plekke werden gemaakt.

 

Jan van Kats en Gerard Vendrig geven de panelen aan.

panelen

Panelen plaatsen

Op 3 september is begonnen met het plaatsen van de panelen ter bescherming van het orgel. Binnenkort wordt ook het orgel terug geplaatst. Het was nog niet zo eenvoudig om de panelen te plaatsen. Een nauwkeurig karwei. De panelen hebben een mooie kleurlaag gekregen die mooi bij de kleur van de wand past. Deze laag hebben ze gehad bij de firma Faay.

De panelen zijn gesponsord door de firma Faay.
De werkzaamheden worden gesponsord door de vrijwilligers.

orgel002

Het orgel is terug

8 oktober 2014

Iets later dan gepland is vorige week het orgel in onderdelen terug gekomen na een grondige reiniging en inspectie. Dat gebeurde bij de firma "Adema" in Hillegom. Het bedrijf dat het orgel bij de bouw van de kerk gebouwd had. Kwetsbare onderdelen waren in wollen dekens verpakt. Het opbouwen kon weer beginnen.

Het opbouwen is begonnen.

 

orgel001

Detail van de luchtkanalen met de relais. De scheuren lopen in de lengterichting.

Tegenvaller

8 oktober 2014

Op maandag 6 oktober werd een tegenvaller geconstateerd.
Er bleken scheuren te zitten in de verdeelkanalen met de relais die de luchtstromen regelen.
Dit heeft weer gevolgen voor de uiteindelijke tonen.

Hier was niet op gerekend en om dit te repareren zijn extra kosten gemoeid. Direct werden Kees Overbeek en Hans van Niekerk opgetrommeld. Die gingen aan tafel zitten met orgeladviseur Ton van Eck en Ronald van Bakel van het orgelbedrijf om er uit te komen.

afstemmen002

Het afstemmen van de toonhoogte en de klankkleur.

Afstemmen

5 november 2014

Het terugplaatsen van de orgelpijpen is begonnen. Een nauwkeurige klus. De toonhoogte en de klankkleur die bij de pijpen hoort moet opnieuw afgestemd worden.

offerte001
Het voorzetglas is verwijderd en een van de segmenten wordt voorzichtig uit de sponning gehaald.

Offerte fase 2

5 november 2014

Op 5 november is glas-in-lood-atelier Domstad begonnen met het maken van een offerte voor de restauratie van de 7 ramen boven het altaar (de voorstellingen van de sacramenten). Hiervoor moest eerst gekeken worden hoe de staat van de ramen nu is.

Allereerst werd het acrylglas aan de buitenkant verwijderd. Dat bleek een slechte invloed gehad te hebben op de ijzeren sponningen. Omdat het vocht (condens) niet goed weg kon door gebrek aan ventilatie heeft dat ingewerkt op de ijzeren delen. Die waren flink weggeroest. Gelukkig bleken de horizontale steunijzers nog in redelijke staat te zijn.
De bedoeling is dat het glas schoongemaakt wordt en waar nodig gerepareerd en er komen nieuwe sponningen van messing. Daarna komt aan de buitenkant een voorzetglas wat wel de mogelijkheid biedt om te ventileren.

Het voorzetglas is verwijderd
orgelpijp1orgelpijp

De laatste loodjes

11 november 2014

Op 11 november zijn de laatste orgelpijpen aangevoerd, geplaatst en afgestemd. Een nauwkeurige klus. Dit werd gedaan door de vakkundige mensen van orgelbedrijf "Adema".

vloer

De vloer van de koorzolder

17 november 2014

Op 17 november zijn er vloerplaten gelegd op de planken op de koorzolder. Door koorleden van St Caecilia, Koos en Wim, tevens bekwame vakmensen, samen met Kees (Stichting vrienden van de Heilige Jacobuskerk Cabauw) die de nodige hand en spandiensten verleende, werden de voerplaten vakkundig gelegd. Dat werd een mooie egale ondergrond om vloerbedekking op te leggen. Welke was op dat moment nog niet bekend.

Einde fase1

Einde van fase 1

4 december 2014

Op 4 december was de oplevering van de restauratie van het orgel. Hierbij waren aanwezig 2 mensen van het orgelbouwbedrijf, organiste Adriana van Beek, bestuursleden van de vriendenstichting, adviseur Ton van Eck en koster John de Keijzer. Alles werd nog even nagelopen. Er werd gekeken of alles werkt zoals het behoort.
Er volgde nog een officieel gedeelte in de pastorie.

Einde fase1 1
Afdrukken

De stichting is gestart met de werkzaamheden

Nadat de stichting is opgericht, is het overleg met Parochiebestuur gestart. De Geloofsgemeenschap in Cabauw maakt onderdeel uit van de Heilige Drie-eenheid Parochie in IJsselstein. Van groot belang hierbij was, dat duidelijk gemaakt kon worden op welke wijze de kosten konden worden gedragen voor het starten van de werkzaamheden, te beginnen bij het orgel.


Daarnaast is er overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ( RCE), die uiteraard ook toestemming moet geven ingeval van restauratie van ( onderdelen van) de kerk. Hierbij wordt ook advies gevraagd aan de Katholieke Klokken en Orgelraad. Ook met het Bisdom is inmiddels contact geweest, omdat ook zij toestemming moeten geven.


Voor de aanpak van het orgel zijn diverse offertes aangevraagd en ontvangen, maar ook voor enkele andere werkzaamheden, zoals het hestellen van het glas-in-loodraam ( rozet) boven het orgel , het schoonmaken van de wanden en het plaatsen van een voorzetwand.

Rommelmarkt 2014

Voor de financiering van de kosten worden afspraken gemaakt, waarbij vooral de opbrengsten van de rommelmarkt van groot belang zijn. Een groot compliment aan alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten ! Het is elk jaar weer een geweldig spektakel waar velen een groot plezier aan beleven.

• Om nog meer foto's van de rommelmarkt van Carla Overbeek te bekijken klik hier.
• Er is een excursie geweest naar het bedrijf dat het orgel restaureert klik hier voor foto's.